Om Sameiet

Sameiet Danebu Leiligheter er et sameie bestående av 36 selveierleiligheter med flott beliggenhet rett ovenfor Danebu Kongsgård 1000 m.o.h. i Nord-Aurdal kommune. Leilighetene har panoramautsikt mot Golsfjellet, Hemsedal og Jotunheimen. Første byggetrinn ble ferdigstilt i 2009 og andre byggetrinn i 2012 slik at alt nå er utbygget i henhold til de opprinnelige planene. Sameiet har ingen knytning til Danebu Kongsgård annet enn at vi oppfordrer eierne til å benytte seg av deres tilbud.

Om Sameiet

Sameiet er organisert med et styre, bestående av totalt 4 personer, som velges blant eierne på et årlig sameiemøte. Styret ivaretar fellesskapets økonomi og organiserer den daglige drift av fellesområdene. Styret føler ansvar for alle beboere, eiendommen og miljøet, og legger dette til grunn ved utformingen av sameiets videre arbeid og mål.

Styret arbeidsoppgaver er bl.a:
  • å sikre sameiet med god og sikker økonomi gjennom forsvarlig drift
  • å sikre et langsiktig og godt vedlikeholdsprogram
  • å fremme et effektivt, godt og trygt bomiljø for den enkelte eier
  • påse at sameiets Vedtekter og Husordensregler oppdateres og overholdes
  • ivareta likhetsprinsippene for den enkelte eier eller beboer
  • kontinuerlig i fellesskap ta vare på alle eiendeler som sameiet rår over

Informasjon om leiligheter til salgs

Alle leilighetene er solgt fra utbygger, men enkelte omsettes i annenhåndsmarkedet. Ønsker du informasjon om sameiet og eventuelt er interessert i å kjøpe leilighet, kan du kontakte styret styret@sameietdanebu.no. Se eventuelle leiligheter til salgs på finn.no

Leiligheter til utleie

Enkelte av sameierne leier ut sin leilighet på åremål eller for kortere perioder som helger og ferier. Kontakt styret så vil vi formidle din interesse.

Om hjemmesiden

Med disse hjemmesidene ønsker styret i sameiet å enkelt formidle og oppdatere sameierne. Alle i styret har tilgang til å legge ut informasjon og alle sameierne har mulighet for å legge inn innlegg. Informasjon for sameierne som årsregnskap, vedtekter og referat fra årsmøtene blir lagt på et passordbeskyttet området. For å få tilgang, send epost til post@sameietdanebu.no

Ønske om bilder fra området

 

For å holde web sidene oppdatert setter vi stor pris på om sameierne sender inn bilder  fra området og leilighetene til post@sameietdanebu.no. Som sameier er du alltid velkommen til å komme med innspill til forbedringer og endringer!