Høsten 2014 – informasjon

Hei alle sammen, Vel overstått sommer, høsten står for døren på Danebu, og her følger en kort beretning fra styret om tingene tilstand. Styrets arbeid gjennom våren har vært fokusert på å videreføre forrige styres arbeid med godt vedlikehold av våre fellesarealer, samt å holde trykk på utestående forhold som ble reist ved utløp av garantiperioden. Først litt om vedlikehold og daglig drift. Før sommeren satte Hans-Ole opp stengsler foran bodene, som har gitt god effekt ved at sauene har funnet andre steder å legge seg i ly for vær og vind. Nå i høst vil disse midlertidige gjerdene tas vekk slik at vi igjen får enkel tilgang til bodene. Enkelte første-etasjebeboere har opplevd problemer med sauer på plattingen foran leiligheten, og på egen regning valgt tilsvarende stengsler som foran bodene. Kontakt gjerne Hans Ole om dere ønsker samme løsning. Takene har som tidligere bestemt fått vedlikehold med klipping og kalking, og dette vil fortsette med jevne mellomrom fremover. Når det gjelder utestående saker valgte styret i tråd med innspill på årsmøtet å engasjere faglig ekspertise for å vurdere teknisk tilstand på fellesområder/bygninger. Dette for å anbefale behov for periodisk vedlikehold fremover, og samtidig ha bedre underlag for krav om utbedring av mangler. Takstmann Gudbrand Sælid, som har kjennskap til området og bygningene fra før, ble engasjert, og befaring ble gjennomført sent i april sammen med Hans Ole. Etter dette har tiden gått uten at styret har mottatt den bestilte tilstandsrapporten, tross gjentatte purringer og forsøk på å oppnå kontakt.  Vi har nå fått løfte om leveranse neste uke, og styret kommer tilbake med mer informasjon når vi har...