Høsten 2014 – informasjon

Hei alle sammen,

Vel overstått sommer, høsten står for døren på Danebu, og her følger en kort beretning fra styret om tingene tilstand.

Styrets arbeid gjennom våren har vært fokusert på å videreføre forrige styres arbeid med godt vedlikehold av våre fellesarealer, samt å holde trykk på utestående forhold som ble reist ved utløp av garantiperioden. Først litt om vedlikehold og daglig drift.

Før sommeren satte Hans-Ole opp stengsler foran bodene, som har gitt god effekt ved at sauene har funnet andre steder å legge seg i ly for vær og vind. Nå i høst vil disse midlertidige gjerdene tas vekk slik at vi igjen får enkel tilgang til bodene.

Enkelte første-etasjebeboere har opplevd problemer med sauer på plattingen foran leiligheten, og på egen regning valgt tilsvarende stengsler som foran bodene. Kontakt gjerne Hans Ole om dere ønsker samme løsning.

Takene har som tidligere bestemt fått vedlikehold med klipping og kalking, og dette vil fortsette med jevne mellomrom fremover.

Når det gjelder utestående saker valgte styret i tråd med innspill på årsmøtet å engasjere faglig ekspertise for å vurdere teknisk tilstand på fellesområder/bygninger. Dette for å anbefale behov for periodisk vedlikehold fremover, og samtidig ha bedre underlag for krav om utbedring av mangler. Takstmann Gudbrand Sælid, som har kjennskap til området og bygningene fra før, ble engasjert, og befaring ble gjennomført sent i april sammen med Hans Ole. Etter dette har tiden gått uten at styret har mottatt den bestilte tilstandsrapporten, tross gjentatte purringer og forsøk på å oppnå kontakt.  Vi har nå fått løfte om leveranse neste uke, og styret kommer tilbake med mer informasjon når vi har fått gjennomgått rapporten.

Et annet område som har vært fokusert er utestående punkter med Telehiv, oppsummert i vedlagt notat. Styret er ikke tilfreds med tiden det har tatt å få avklart punktene, og er klart uenig med Telehiv på ett vesentlig punkt. Dette gjelder takrenneløsningen og kjettingnedløpene. Vi fastholder at dette er en reklamasjonssak, og vil forfølge dette. Bygg Øst har utarbeidet forslag til forbedret løsning, og styret vil stille krav om at Telehiv dekker sin rettmessige del av kostnadene for å gjennomføre utbedringen.

Lading av el-biler ble diskutert på årsmøtet, og styret sendte ut en mail i etterkant for å sjekke behovet blant sameierne. Vi fikk ingen respons på dette og det er således tilsynelatende ikke behov for lading på Danebu. Samtidig registrerer vi fortsatt jevnlig at el-biler står koblet til stikk-kontakt ved siden av garasjeporten. Lading her går på fellesskapets regning, og selv om det ikke representerer de store tilleggsutgiftene vil vi som en forsøksordning legge opp til bileiere som trenger lading gjør opp for seg med innbetaling over bankgiro. Gjennom vinteren får vi følge med og se om behovet endrer seg, og vurdere mer hensiktsmessige og permanente løsninger.

Til slutt kan vi informere om at utbyggerne av tomten bak oss har varslet igangsatt planarbeid for endring av veien inn til vårt område. Varselet er vedlagt. Styret vil i sin tilbakemelding stille krav til at endringen og flyttingen gjøres på en måte som sikrer at forholdene med overvann og drenering løses på en tilfredsstillende måte.

Da ønsker styret alle en flott høst!

Med vennlig hilsen
Jakob van der Hagen
Styreleder

Submit a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *